Διαμονή

Δείτε παρακάτω τα προτεινόμενα ξενοδοχεία για τη διαμονή των επισκεπτών της έκθεσης PLASTICA.