Αναλυτικές Κατηγορίες Εκθεμάτων

Δείτε παρακάτω όλες τις αναλυτικές κατηγορίες εκθεμάτων για την έκθεση PLASTICA.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

 • Πρώτες ύλες
 • Βοηθητικές ύλες όπως χημικά, πρόσθετα, διαλύτες, χρώματα, ρητίνες, κλπ.
 • Ημιτελή, ημικατεργασμένα πλαστικά πάσης μορφής
 • Τελικά πλαστικά προϊόντα οικιακής, τεχνικής, ηλεκτρολογικής, ηλεκτρονικής, υδραυλικής, ενεργειακής, ναυτιλιακής, αλιευτικής, αγροτικής, οικοδομικής, ιατρικής, αποθηκευτικής, διακοσμητικής, ψυχαγωγικής και αθλητικής χρήσης
 • Βιομηχανικά πλαστικά και εξαρτήματα
 • Plexiglass πλαστικά
 • Πλαστικά και ελαστικά δάπεδα
 • Πλαστικά νανοτεχνολογίας
 • Ανακυκλωμένα πλαστικά
 • Πλαστικοποιημένα προϊόντα
 • Υπηρεσίες για επιχειρήσεις πλαστικών, όπως λογισμικά συστήματα, σχεδιασμός
 • Κλαδικά περιοδικά, ιστότοποι, Φορείς και πρεσβείες

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • Μηχανήματα επεξεργασίας και παραγωγής πλαστικών και ελαστικών
 • Μηχανήματα εκτύπωσης, λαμιναρίσματoς και πλαστικοποίησης πλαστικών και ελαστικών
 • Μηχανήματα ψύξης, εξαερισμού και κλιματισμού
 • Μηχανήματα ανακύκλωσης πλαστικών και ελαστικών όπως πρέσες, σπαστήρες, αναμικτήρες, κλπ.
 • Κατασκευή και επισκευή καλουπιών
 • Ανακαίνιση, επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων
 • Συμπληρωματικός εξοπλισμός όπως αεροσυμπιεστές, ρομποτικά, αντλίες, μεταλλικά εξαρτήματα μηχανημάτων πλαστικών, φίλτρα, συστήματα cad/cam, αυτοματισμοί, όργανα ποιοτικού ελέγχου και δοκιμών