Προφίλ Επισκεπτών

Δείτε παρακάτω τα προφίλ επισκεπτών της έκθεσης PLASTICA.

 • Επεξεργαστές πλαστικών και ελαστικών
 • Επεξεργαστές πλαστικής συσκευασίας
 • Εκτυπωτικές επιχειρήσεις
 • Χημικά, πρόσθετα, χρώματα, καταλύτες, μελάνια
 • Μηχανουργικές, μεταλλευτικές, χαλυβουργικές επιχειρήσεις
 • Εταιρίες ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών
 • Εταιρίες σκαφών αναψυχής, ναυτιλιακές εταιρίες
 • Αγροτικές επιχειρήσεις
 • Οικοδομικές, διακοσμητικές, θερμομονωτικές επιχειρήσεις
 • Βιομηχανίες, βιοτεχνίες επίπλων, φωτιστικών
 • Εταιρίες τροφίμων και ποτών
 • Χονδρέμποροι, λιανέμποροι και αποθήκες πλαστικών
 • Τεχνικές εταιρίες
 • Super markets, mini markets, αλυσίδες καταστημάτων
 • Επισκευαστές και συντηρητές μηχανημάτων και καλουπιών
 • Ανακυκλωτές πλαστικών
 • Κατασκευαστές πλαστικών παιχνιδιών
 • Επιχειρήσεις κατασκευής πλαστικών εξαρτημάτων όλων των ειδών
 • Ιατρικές εταιρίες
 • Ξενοδοχειακές εταιρίες
 • Ξένοι επισκέπτες
 • Ιδιοκτήτες, διευθυντές, στελέχη, τεχνικοί, χημικοί, μηχανολόγοι, μηχανικοί, σχεδιαστές, περιβαλλοντολόγοι, κλπ