Οφέλη Συμμετοχής

Δείτε παρακάτω όλα τα οφέλη συμμετοχής σας στην έκθεση  PLASTICA.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν καθιερώνουν την επωνυμία της εταιρείας τους και αυξάνουν το μερίδιο τους στην αγορά
Η συμμετοχή σε μια εμπορική έκθεση ενισχύει το εμπορικό τμήμα της επιχείρησης αυξάνοντας το ποσοστό των πωλήσεων.
Οι Εκθέτες καταγράφουν στο περίπτερό τους τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών τους και πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές με αγοραστές και συναδέλφους εκθέτες
Οι Εκθέτες έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν συμφωνίες με τους πελάτες, να κάνουν προσφορές, να διανείμουν στους επισκέπτες χρήσιμο έντυπο υλικό, δείγματα, έξυπνα δώρα κ.ο.κ.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για εξαγωγές επωφελούνται από τη γνωριμία με εμπορικούς επισκέπτες από το εξωτερικό
Ανάπτυξη έντονης εμπορικής αλληλεπίδρασης μεταξύ εκθετών και πελατών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάτω από την ίδια στέγη
Ισότιμη αξιοποίηση από εκθέτες και πελάτες του «ουδέτερου εδάφους» της έκθεσης
Οι επιχειρήσεις συναντούν παλιούς πελάτες και γνωρίζουν καινούριους
Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν κατ’ ιδίαν πελάτες που είτε είχαν χρόνια να τους δουν, είτε τους γνωρίζουν μόνο τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά
Οι Εκθέτες έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πελάτες «πρόσωπο με πρόσωπο»
Οι Εκθέτες παρουσιάζουν απευθείας στους εν δυνάμει πελάτες τα προϊόντα τους – «πρόσωπο με προϊόν»
Η εμπορική έκθεση αποτελεί μια άριστη πλατφόρμα για δημόσιες σχέσεις και άνοιγμα νέων προϊοντικών και γεωγραφικών αγορών
Η συμμετοχή στην Έκθεση δίνει την ευκαιρία στις εταιρείεςνα παρουσιάσουν νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες, νέες υπηρεσίες, νέες αντιπροσωπείες, νέες συνεργασίες, νέα εργοστάσια, νέα υποκαταστήματα κ.ο.κ.
Η Έκθεση είναι μια ευκαιρία προκειμένου οι επιχειρήσεις να γιορτάσουν μια σημαντική γι’ αυτούς επέτειο (παράδειγμα: τα χρόνια λειτουργίας, το άνοιγμα ενός νέου καταστήματος)
Η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις προσδίδει κύρος στην επιχείρηση καθώς δίνουν το παρών μεγάλες εταιρείες και καθοδηγητές της αγοράς
Οι Εκθέτες ενημερώνονται για τις τάσεις της αγοράς και για τις δράσεις του ανταγωνισμού
Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι η συμμετοχή σε μια εμπορική έκθεση είναι το καλύτερο εργαλείο προβολής τους
Οι Εκθέτες προωθούν και παρουσιάζουν την εικόνα της εταιρείας στους πελάτες – «πρόσωπο με εταιρεία»
Οι εκθέτες επωφελούνται και από το πρόγραμμα προβολής και από το marketing της διοργανώτριας εταιρείας
Συμμετέχουν συχνά μικρομεσαίες επιχειρήσεις , οι οποίες δεν διαθέτουν άλλα επαρκή μέσα διαφήμισης, προώθησης και πωλήσεων
Μοιράζονται το κόστος προβολής και διαφήμισης της εταιρείας τους με όλους τους άλλους εκθέτες
Αποκτούν χρήσιμη και μεγάλη εμπειρία όσοι δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε εμπορική έκθεση