Κατόψεις Αιθουσών

Παρακάτω θα δείτε τις κατόψεις των αιθουσών για την SYSKEVASIA21, PLASTICA21, CHEM21, ECOLINK21 & HEALTHLAB.

Πατώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τις κατόψεις των αιθουσών.