Κατόψεις Αιθουσών

Δείτε παρακάτω τις κατόψεις των αιθουσών για τις εκθέσεις

SYSKEVASIA, PLASTICA, CHEM, ECOLINK.

Πατώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τις κατόψεις των αιθουσών.